Štruktúra služieb (ORSR)V rámci personálneho lízingu (činnosť agentúry dočasného zamestnávania) vykonávame tieto činnosti:

V rámci recruitingu a headhuntingu vykonávame a sme držiteľmi licencie:

V rámci kontroly kvality, triedenia, repasu a reworku vykonávame:


V rámci montáží okien vykonávame: