KontaktIdentifikačné údaje:


QSC Mont s.r.o.

Zámocká 8

901 01 MalackyIČO:   46 669 132


IČ DPH:  SK2023520169Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 81450/B.tel.: 00421 908 565 929, 00421 948 484 831


e-mail: qscmont@qscmont.sk

 


Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným