Personálny lízingPersonálny lízing, alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, predstavuje formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre takzvaného užívateľského zamestnávateľa. V Európe je veľmi známou a využívanou formou zamestnávania pracovníkov. Jednou z týchto agentúr ADZ (agentúra dočasného zamestnania) a držiteľom licencie je aj naša spoločnosť QSC Mont s.r.o.


Hlavnou výhodou personálneho lízingu je, že zamestnanec je v pracovnom pomere s personálnou agentúrou a zamestnávateľ mu platí len za skutočne vykonanú prácu bez zbytočného zaťažovania mzdového rozpočtu a rozsiahlej administratívy, ktorá je spojená s tradičným pracovnoprávnym vzťahom. Táto skutočnosť prináša firme výraznú úsporu personálnych nákladov, pretože vedenie personálnej a mzdovej agendy prechádza na personálnu agentúru, s ktorou má lízingový zamestnanec podpísanú pracovnú zmluvu.


Ďalšou výhodou je, že personálny lízing umožňuje zamestnávateľovi mať vždy k dispozícii optimálny počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonanie určitého objemu práce, čo ocení najmä pri sezónnych výkyvoch, v dovolenkovom období či pri časovo ohraničených projektoch. V takýchto situáciách môže totiž vzniknúť potreba zvýšiť stav personálu až na dvojnásobok či trojnásobok a o krátky čas opäť znížiť počet zamestnancov na pôvodný stav. V tomto prípade práve personálny lízing umožňuje firme vyhnúť sa celej administratíve spojenej s prijímaním a následným prepúšťaním pracovníkov po splnení požadovaných pracovných úloh. Na druhej strane mať pracovníka na lízing umožňuje zamestnávateľovi „vyskúšať si“ jeho odbornosť a schopnosti a v prípade záujmu prijať pracovníka po skončení lízingu do interného stavu.