Základné informácie


Spoločnosť QSC Mont s.r.o. vznikla v roku 2012 spojením viacerých spoločností, ktoré pôsobili v automobilovom priemysle vyše 5 rokov. Ich činnosť sa  prevažne zameriavala na služby v oblasti kontroly kvality, triedenia, repasu a pod.


S odstupom času fúziou špecialistov a partnerov z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu kvality a manažmentu s dlhoročnými skúsenosťami so širokou pôsobnosťou s kvalifikovaným odborným zázemím sme rožšírili svoje pôsobenie aj do oblastí ako je - personálny lízing - kontrola kvality, manažment kvality a repas – Recruiting a Headhunting.


Sme držiteľmi licencíí ADZ (agentúra dočasného zamestnávania) pre automobilový, strojárenský, elektrotechnický a stavebný priemysel a vlastníme aj  licenciu, ktorá nás oprávňuje sprostredkovať prácu za úhradu. Naša kvalita a skúsenosti nás zaraďujú medzi dôležité a významné články pre výrobné, montážne a logistické spoločnosti, kde prispievame k ich efektívnemu prosperovaniu.