Recruiting a Headhunting


Headhunting je metóda, ktorú z prevažnej väčšiny využívajú najmä personálne spoločnosti. Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto špecializovanú aktivitu. Headhunting je presne cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky identifikovanému potenciálne vhodnému kandidátovi. Táto metóda je veľmi náročná na čas, avšak vďaka jej cielenosti je jej úspešnosť najvyššia z uvedených metód. Headhunter si v prvom rade vytipuje spoločnosti, kde by sa daný človek mohol nachádzať a potom vytrvalo telefonuje a získava kontakty na potenciálnych kandidátov, ktorým ihneď aj smeruje pracovnú ponuku. Diskrétnosť a otvorenosť je pre úspešnosť tejto metódy najnevyhnutnejšou devízou.


K vhodným uchádzačom sa môžeme prepracovať aj prostredníctvom osobných odporúčaní, ktoré získame počas komunikácie s rôznymi uchádzačmi, kolegami a partnermi.


Executive Search, headhunting či priame oslovenie sú len niektoré pojmy, ktoré sa dostávajú do našich slovníkov.